‘WHAT ABOUT ME?

 ‘What about me?’  waarin de zoektocht naar identiteit centraal staat.

VU Gallerie

De Boelelaan 1105, Amsterdam

Deelnemende kunstenaars
Deelnemende kunstenaars zijn: Sara Blokland, Risk Hazekamp, Ari Versluis en Ellie Uyttenbroek, L.A. Raeven, Pieter Verhoeff over Erik van Lieshout, Willem Popelier, Get Me.

Debat 9 juli 2019
Locatie: Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, Amsterdam
In een debat op 9 juli gaan we in op rol van het lichaam in de bepaling van identiteit. VU-wetenschappers reflecteren vanuit verschillende disciplines op dit onderwerp, aan de hand van de kunstwerken uit de expositie. Tijdens de discussie achteraf delen we onze inzichten.

Programma

15.00 – 15.30 uur Bezichtiging expositie rondom de Aula, eerste verdieping Hoofdgebouw VU
15.30 – 15.45 uur Campus wandeling naar 3D (debatruimte), Wis- en Natuurkunde gebouw VU
15.45 – 15.50 uur Openingswoord door Marjolein Jansen, vicevoorzitter College van Bestuur VU
15.50 – 15.55 uur Introductie door Karen van Oudenhoven, Chief Diversity Officer en decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen VU
16.00 – 16.15 uur Spreker Annemie Halsema (Filosofie, Geesteswetenschappen) geeft inzicht in het concept van identiteit als sociale constructie
16.20 – 16.35 uur Spreker prof. dr. Martina Cornel (Community Genetics) benadert identiteit vanuit de genetica
16.40 – 16.55 uur Spreker prof. dr. Wayne Modest (Material Culture and Critical Heritage Studies) vertelt over het postkoloniale erfgoed en de effecten op de hedendaagse samenleving
17.00 – 17.30 uur Vragen en discussie onder leiding van Karen van Oudenhoven
17.30 – 18.00 uur Drankje en hapje