SREFIDENSI : een fotografisch perspectief op de Surinaamse geschiedenissen van verzet en emancipatie

Srefidensi  (2017) is een onderzoeksproject (artistic research) dat door middel van fotografie reflecteert op de eeuwen van protest, verzet en emancipatie van het Surinaamse volk voorafgaand aan de officiële Surinaamse onafhankelijkheid in 1975. Daarbij  kijken we   naar bekende maar ook naar  minder bekende emancipatie-  en verzetsgeschiedenissen . We richten daarbij onze blik op die foto’s die afbeeldingen tonen met (protest) teksten, visuele enscenering (re-enactment) en sterke symbolen en symboliek betreffende Suriname, Surinamers en de onafhankelijkheid.
Srefidensi  is een  initiatief van  beeldend kunstenaar en curator Sara Blokland en Stichting Fotodok  .

Gedurende een  jaar volgen wij  een aantal  historische, beeldende en theoretische onderzoekslijnen, die middels publieksactiviteiten en (online) publicaties zichtbaar worden voor en uitgewisseld met publiek. Er wordt toegewerkt naar een multimediale presentatie in Nederland en Suriname .

 

In collaborations with Research Center for Material Culture  ( Tropenmuseum en Volkenkundig museum) en CBK ZuidOost

Initiative: Fotodok en Sara Blokland

Concept en Artistic Research: Sara Blokland

coordinatie : Nancy Jouwe

Dit project wordt mede ondersteund door het Mondriaan fonds ,  AFK